Ring på 28924132

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en nyere form for metakognitiv adfærdsterapi. ACT-terapi er videnskabeligt dokumenteret og er blandt andet en effektiv behandlingsmetode ved angst, depression og arbejdsrelateret stress.

ACT bygger på den grundlæggende antagelse, at der ikke er noget galt med os mennesker, når vi oplever lidelse. Det er forholdet til vores lidelse, der er problemet og ikke lidelsen i sig selv. Psykisk lidelse fastholdes, når vi har et overdrevent fokus på at få lidelsen til at gå væk.

Russ Harris er læge, terapeut, foredragsholder og forfatter af flere lærebøger om ACT.

Måske vil du også læse: Russ Harris og ACT

Lidelse er en del af livet

Negative tanker og følelser skal ikke opfattes som symptomer, men som harmløse og naturlige tilstande, som er en del af livet. I ACT -terapi er det derfor ikke et mål at blive fri for de negative tanker og følelser, der er forbundet med vores lidelse, men derimod at udvikle en større psykisk fleksibilitet, så vi kan rumme alle tanker, følelser og indre tilstande.

Måske vil du også læse om:

Metakognitiv terapi

Act-terapi
act-terapi

ACT-terapi: Nærvær, accept og selvomsorg

I ACT-terapi er det ikke Indholdet af dine negative tanker og følelser, der er det centrale, men hvordan, du forholder dig til dem. I ACT arbejder vi med at øge din villighed til at acceptere de ting, som du ikke har kontrol over.

Vi arbejder også på at gøre dig mere opmærksom på dine reaktionsmønstre. Bevidsthed er centralt i terapien, for det, du ikke har fået øje på, kan du ikke ændre. I ACT lærer du at bringe nærvær og opmærksomhed til dig selv, så du får mulighed for at vælge din respons frem for bare at reagere per automatik. Det gør vi med opmærksomhedstræning og konkrete øvelser.

Vi fokuserer også på at afdække dine kontrol- og undgåelsesstrategier. Det er helt almindeligt, at vi har lært os at bruge forskellige strategier i håb om, at negative tanker og følelser vil forsvinde. Desværre har strategierne oftest modsat effekt, da de er med til at vedligeholde den psykiske mistrivsel og dermed forringe din livsglæde.

Du lærer at være mere tilstede i dit liv, at blive langt mere bevidst og åbensindet. Sammen baner vi vejen for selvaccept og du lærer igen at gøre det, som der er vigtigt.

Hvad er vigtigt for dig?

Lidelse er en uundgåelig del af livet. Vi kan bedre være med vores lidelse, hvis vores liv er meningsfuldt, fordi vi lever ud fra vores værdier. Derfor kortlægger vi i ACT dine værdier som en vigtig del af terapien, dvs. vi finder sammen ud af, hvordan du ønsker, at dit liv skal se ud. Hvad der er vigtigt for dig? Hvordan vil du gerne behandle dig selv og dem, du holder. Vi afdækker dine mål, så du får en tydelig retning, og et meningsfyldt mål at arbejde henimod. Rent praktisk sker det via hjemmearbejde og konkrete øvelser i terapien. Du får din egen værktøjskasse med dine helt egne redskaber, som du kan bruge til at opnå følelsesmæssig fleksibilitet.

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

Hvad opnår du?

Få en enkel og billig hjemmeside lavet af Dit Online Visitkort